Probeer de volgende stappen eens. Als het goed is moet het hierna lukken. Mochten er problemen blijven, meld dit dan even.

  • App verwijderen
  • App opnieuw installeren
  • Batterijen uit device en opnieuw erin
  • Bluetooth aan
  • App opstarten: wanneer spirometer in beeld komt kan er verbinding gemaakt worden