Dat kan zeker. Er is een koppeling tussen Luchtbrug en Epic beschikbaar. Om dit in te richten is een instructie beschikbaar. Op deze wijze kunnen ACT-scores en longfunctiemetingen automatisch inzichtelijk gemaakt worden in Epic.

Het is belangrijk om te weten dat de patiënt wel toestemming moet geven voor het delen van de data met Epic: vanuit Luchtbrug wordt de patiënt daartoe doorgeleid naar hun ziekenhuis omgeving zoals bijvoorbeeld ‘MijnRadboud’. Hier logt de patiënt in en geeft hier toestemming. Deze toestemming moet ieder jaar opnieuw gegeven worden.