Luchtbrug zorgt voor een verandering in de astmazorg! Door gebruik van Luchtbrug hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis en vullen ze in plaats daarvan maandelijks online vragenlijsten in zodat het astmateam toch op de hoogte blijft van hoe het met de patiënt gaat. Dit is in het begin misschien even wennen voor zowel het astmateam als voor de patiënt. Samen met de patiënt en ouders wordt gekeken of Luchtbrug iets voor de patiënt is.

De voordelen van Luchtbrug:

  • De zorg die het astmateam levert is meer gericht op de wensen en behoeften van de patiënt
  • De patiënt heeft een goed overzicht over wat belangrijk is in de behandeling van zijn/haar astma, hierdoor kunnen ze zelf ook beter mee denken en beslissen over wat nodig is voor hen (zelfmanagement).
  • Minder polikliniek bezoeken betekent dat patiënten minder afwezig hoeven te zijn van school, hobby’s en andere activiteiten
  • Verbetering astmacontrole door herhaaldelijke online monitoring