Luchtbrug zorgt voor een verandering van de huidige astmazorg voor kinderen. Kinderen bezoeken minder frequent de polikliniek maar door periodieke online monitoring via Luchtbrug blijf je als zorgverlener tussentijds op de hoogte van hoe het met de patiënt gaat. Dit is in het begin misschien even wennen, maar gebruik van Luchtbrug biedt veel voordelen.

De voordelen van Luchtbrug:

  • Betere onderlinge samenwerking tussen de zorgverleners
  • Taakherschikking van zorgverleners
  • Het individuele zorgplan is opgesteld aan de hand van de zorgstandaard ‘Astma bij kinderen & jongeren’. Dit biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zorg te leveren conform de meest recente richtlijnen
  • Meer tijd te besteden aan andere (complexe en intensieve) patiënten
  • Efficiëntere poli’s en op lange termijn tijdwinst