Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2022-04-19T12:42:36+02:00
Wat zijn de voordelen van het gebruikt van Luchtbrug voor de patiënt?2021-06-09T09:02:53+02:00

Luchtbrug zorgt voor een verandering in de astmazorg! Door gebruik van Luchtbrug hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis en vullen ze in plaats daarvan maandelijks online vragenlijsten in zodat het astmateam toch op de hoogte blijft van hoe het met de patiënt gaat. Dit is in het begin misschien even wennen voor zowel het astmateam als voor de patiënt. Samen met de patiënt en ouders wordt gekeken of Luchtbrug iets voor de patiënt is.

De voordelen van Luchtbrug:

 • De zorg die het astmateam levert is meer gericht op de wensen en behoeften van de patiënt
 • De patiënt heeft een goed overzicht over wat belangrijk is in de behandeling van zijn/haar astma, hierdoor kunnen ze zelf ook beter mee denken en beslissen over wat nodig is voor hen (zelfmanagement).
 • Minder polikliniek bezoeken betekent dat patiënten minder afwezig hoeven te zijn van school, hobby’s en andere activiteiten
 • Verbetering astmacontrole door herhaaldelijke online monitoring
Wat zijn de nadelen van het gebruik van Luchtbrug voor de patiënt?2021-06-09T09:04:58+02:00

Er zijn patiënten die toch een voorkeur hebben voor meer face-to-face contact en een voorkeur hebben voor een bezoek aan de polikliniek.
Daarnaast zijn er patiënten (en/of ouders) die de Nederlandse taal minder goed beheersen waardoor gebruik van Luchtbrug lastiger is.

Bij het gebruik van de longfunctiemeter krijg ik vaak de melding dat ik niet goed geblazen heb. Hoe kan dit?2021-06-09T09:26:48+02:00

Hierbij een aantal tips om er voor te zorgen dat je de longfunctiemeter zo optimaal mogelijk kunt gebruiken.

 • Gebruik de instructies die je hebt gekregen voor het gebruik van de longfunctiemeter.
 • Het is belangrijk dat je bij het uitademen zolang mogelijk doorblaast en dan houd je je adem even vast (1 sec) waarna inademen.
 • Het apparaat is heel gevoelig en het vergt wat training – daarna gaat het gelukkig bij vrijwel iedereen heel goed.
Bij het gebruik van de longfunctiemeter krijg ik de melding dat ik de meting niet kan doorsturen naar Luchtbrug. Hoe kan dit?2021-06-09T09:26:33+02:00

Probeer de volgende stappen eens. Als het goed is moet het hierna lukken. Mochten er problemen blijven, meld dit dan even.

 • Controleer in de App of het nummer dat vermeld is onder de longfunctie, ook overeenkomt met het nummer achter op de longfunctie
 • Als dit niet zo is, dan kan het zijn dat je naar rechts moet swipen om een ander longfunctiedevice te selecteren
Ik kan niet meer inloggen op Luchtbrug.nl hoe kan dit?2021-06-09T09:26:03+02:00

Het kan zijn dat je op de verkeerde site probeert in te loggen. Ben je een CF-patiënt dan moet je inloggen op www.luchtbrug-cf.nl

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, maar ik krijg geen mail om mijn nieuwe wachtwoord in te stellen.2021-06-09T09:26:12+02:00

Het kan zijn dat je op de verkeerde site probeert in te loggen. Ben je een CF-patiënt dan moet je inloggen op www.luchtbrug-cf.nl

Hoe kan ik een account aanmaken?2021-06-09T09:06:41+02:00

Het is niet mogelijk om als patiënt zelf een account aan te maken. Om Luchtbrug te gebruiken, moet jouw ziekenhuis bij Luchtbrug zijn aangesloten. Informeer hier eens naar bij je behandelend arts.

Mijn zoon/dochter heeft astma en ik denk dat Luchtbrug een goede uitkomst kan zijn, maar het ziekenhuis waar hij/zij in behandeling is staat er niet tussen. Kunnen we alsnog gebruik maken van Luchtbrug?2021-06-09T09:04:27+02:00

Het is niet mogelijk om als patiënt zelf een account aan te maken bij Luchtbrug. Hiervoor moet het ziekenhuis bij Luchtbrug zijn aangesloten. Neem hiervoor contact op met de behandelend arts van uw zoon/dochter. Wellicht wordt er in het ziekenhuis al gebruik gemaakt van Luchtbrug of zijn er voornemens om hier binnenkort mee te starten.

 

Ik heb een probleem in de Luchtbrug-app. Hoe kan ik dit oplossen?2022-04-19T13:47:45+02:00

Sinds januari 2022 is de nieuwe app van Luchtbrug beschikbaar. Wanneer je deze nog niet hebt geïnstalleerd raden we je aan dat eerst te doen. Dat kan via deze pagina.

Het kan natuurlijk toch voorkomen dat je tegen een probleem aanloopt. Om een eventueel probleem met de app te kunnen oplossen hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Type smartphone (Apple/Android)
 • Versie besturingssysteem (dit is te vinden via de instellingen van jouw smartphone)
 • Beschrijving van het probleem, indien mogelijk met screenshots
 • Datum/tijd van het probleem
 • “Support ID”. Het Support ID is een reeks nummers en letters. Je kan het support ID vinden als je de App opent en naar het tabblad “Over deze App” gaat. Onderaan het scherm staat dan het Support-ID. Als de gebruiker er op klikt, dan wordt het gekopieerd naar het klembord.

Deze gegevens mag je per mail versturen naar luchtbrug@radboudumc.nl, het is ook mogelijk om dit door te geven via ons contactformulier.

Wat zijn de voordelen van het gebruikt van Luchtbrug voor de zorgverlener?2021-06-09T09:01:47+02:00

Luchtbrug zorgt voor een verandering van de huidige astmazorg voor kinderen. Kinderen bezoeken minder frequent de polikliniek maar door periodieke online monitoring via Luchtbrug blijf je als zorgverlener tussentijds op de hoogte van hoe het met de patiënt gaat. Dit is in het begin misschien even wennen, maar gebruik van Luchtbrug biedt veel voordelen.

De voordelen van Luchtbrug:

 • Betere onderlinge samenwerking tussen de zorgverleners
 • Taakherschikking van zorgverleners
 • Het individuele zorgplan is opgesteld aan de hand van de zorgstandaard ‘Astma bij kinderen & jongeren’. Dit biedt de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zorg te leveren conform de meest recente richtlijnen
 • Meer tijd te besteden aan andere (complexe en intensieve) patiënten
 • Efficiëntere poli’s en op lange termijn tijdwinst
Wat zijn de nadelen van het gebruik van Luchtbrug voor de zorgverlener?2021-06-09T09:01:47+02:00

Er zijn patiënten die toch een voorkeur hebben voor meer face-to-face contact en een voorkeur hebben voor een bezoek aan de polikliniek.
Daarnaast zijn er patiënten (en/of ouders) die de Nederlandse taal minder goed beheersen waardoor gebruik van Luchtbrug lastiger is.

Wat zijn de voordelen van het gebruikt van Luchtbrug voor de patiënt?2021-06-09T09:02:53+02:00

Luchtbrug zorgt voor een verandering in de astmazorg! Door gebruik van Luchtbrug hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis en vullen ze in plaats daarvan maandelijks online vragenlijsten in zodat het astmateam toch op de hoogte blijft van hoe het met de patiënt gaat. Dit is in het begin misschien even wennen voor zowel het astmateam als voor de patiënt. Samen met de patiënt en ouders wordt gekeken of Luchtbrug iets voor de patiënt is.

De voordelen van Luchtbrug:

 • De zorg die het astmateam levert is meer gericht op de wensen en behoeften van de patiënt
 • De patiënt heeft een goed overzicht over wat belangrijk is in de behandeling van zijn/haar astma, hierdoor kunnen ze zelf ook beter mee denken en beslissen over wat nodig is voor hen (zelfmanagement).
 • Minder polikliniek bezoeken betekent dat patiënten minder afwezig hoeven te zijn van school, hobby’s en andere activiteiten
 • Verbetering astmacontrole door herhaaldelijke online monitoring
Wat zijn de nadelen van het gebruik van Luchtbrug voor de patiënt?2021-06-09T09:04:58+02:00

Er zijn patiënten die toch een voorkeur hebben voor meer face-to-face contact en een voorkeur hebben voor een bezoek aan de polikliniek.
Daarnaast zijn er patiënten (en/of ouders) die de Nederlandse taal minder goed beheersen waardoor gebruik van Luchtbrug lastiger is.

Wij hebben interesse in het gebruik van Luchtbrug voor ons ziekenhuis/instelling. Kunnen wij meer informatie ontvangen?2021-06-09T09:01:47+02:00

Dat kan zeker! U kunt een e-mail sturen naar info@luchtbrug.nl of dit contactformulier invullen. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om een (video)afspraak in te plannen. Heeft u alvast een aantal vragen? Stel ze gerust.

Hoe ziet de toekomst er voor Luchtbrug uit?2021-06-09T09:01:47+02:00

We hopen dat in de toekomst alle ziekenhuizen in Nederland van Luchtbrug gebruik zullen maken in de dagelijkse zorg voor kinderen met astma. Het aantal ziekenhuizen dat Luchtbrug gebruikt neemt nog steeds toe. Daarnaast hopen we dat Luchtbrug in de toekomst vanuit het basispakket vergoed zal gaan worden, zodat ook de financiering van Luchtbrug gewaarborgd is.

Hoe zit het met de privacy van de patiënten?2021-06-09T09:01:47+02:00

De privacy van patiënten is voor ons zeer belangrijk. Zorg die we online bieden moet natuurlijk aan alle veiligheidseisen voldoen. Luchtbrug zet zich in voor een veilige online patiënten omgeving, Alleen het astmateam van de patiënt kan bij de patiëntgegevens. We zorgen dat Luchtbrug voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Meer weten over de privacy voorwaarden? Ons privacy statement vindt u hier.

Wat kost het voor ons als ziekenhuis om gebruik te maken van Luchtbrug?2023-10-26T11:47:09+02:00

Radboudumc brengt aan het deelnemende ziekenhuis de volgende kosten in rekening voor diens deelname aan Luchtbrug:

a. Een vast bedrag ter hoogte van € 4.400,- exclusief BTW per jaar;
b. Een variabel bedrag van € 22,- exclusief BTW per deelnemende patiënt per jaar.

Een jaarlijkse indexering zal plaatsvinden op basis van de Consumentenprijsindex.

Wat kost het de patiënt om gebruik te maken van Luchtbrug?2021-06-09T09:07:26+02:00

De patiënt betaalt geen extra kosten voor het gebruik van Luchtbrug.

Waar zijn de kosten van Luchtbrug op gebaseerd?2021-06-09T09:07:26+02:00

Luchtbrug heeft geen winstoogmerk. Dat betekent dat de kosten van Luchtbrug puur gebaseerd zijn op het dekken van de vaste kosten zoals: hosting, licentie, beveiliging, en up-to-date houden van software, app(s) en doorontwikkeling (zoals koppeling met HiX). Dit is niet een bedrag wat per ziekenhuis onderhandeld wordt, maar een one-size-fits-all tarief om de bedrijfsvoering te kunnen garanderen.

Zijn er extra kosten verbonden aan het gebruik van Smartinhalers en FEV1-meters?2022-01-04T09:39:14+01:00

Er zijn geen extra kosten verbonden aan gebruik smartinhalers en FEV1-meters, behalve dan de kosten voor de devices zelf. De smartinhalers kosten op dit moment €38,94 en FEV1-meters €109,-. Bij gezamenlijke inkoop kunnen de kosten hiervan lager uitvallen.

* tot volgende tariefswijziging, prijs kan lager uitvallen door hogere kwantumkorting bij bestellen grotere aantallen

Kan Luchtbrug aan Epic worden gekoppeld?2021-06-09T09:07:04+02:00

Dat kan zeker. Er is een koppeling tussen Luchtbrug en Epic beschikbaar. Om dit in te richten is een instructie beschikbaar. Op deze wijze kunnen ACT-scores en longfunctiemetingen automatisch inzichtelijk gemaakt worden in Epic.

Het is belangrijk om te weten dat de patiënt wel toestemming moet geven voor het delen van de data met Epic: vanuit Luchtbrug wordt de patiënt daartoe doorgeleid naar hun ziekenhuis omgeving zoals bijvoorbeeld ‘MijnRadboud’. Hier logt de patiënt in en geeft hier toestemming. Deze toestemming moet ieder jaar opnieuw gegeven worden.

Kan Luchtbrug aan HiX worden gekoppeld?2021-06-09T09:07:04+02:00

Op dit moment is er nog geen koppeling tussen Luchtbrug en HiX. Wij hopen dat dit in 2021 gerealiseerd gaat worden. Dit betekent echter niet dat de ziekenhuizen die gebruikmaken van HiX, geen Luchtbrug kunnen gebruiken. Het is dan alleen wel zo dat de zorgverlener zijn gegevens zowel in HiX als in Luchtbrug zal moeten invullen.

Ga naar de bovenkant