Klaar voor de zorg van de toekomst

Luchtbrug is gemaakt door en voor zorgverleners.
Wij weten hoe de zorg en ons dagelijkse werk aan het veranderen is. Bij Luchtbrug streven we ernaar om de zorg leuk te houden, werkdruk te verlichten en zorg voor het individu weer centraal te stellen.

Voordelen voor zorgverleners

Wij weten dat zorgverleners het niet erg vinden om hard te werken, maar wel als het écht ten goede komt van de patiënt. Niemand heeft baat bij onnodige consulten of ingewikkelde administratie. Luchtbrug streeft ernaar patiënten thuis beter te ondersteunen, waardoor ziekenhuisbezoeken verminderen. Dit geeft zorgverleners meer tijd voor patiënten die het echt nodig hebben. We passen Luchtbrug in onze praktijk toe en optimaliseren het om onze werklast daadwerkelijk te verminderen.

Workflow verandering

Digitale zorg verandert de manier waarop we werken. Patiënten bezoeken het ziekenhuis minder vaak, maar worden op afstand gemonitord. Verpleegkundigen hebben meer verantwoordelijkheid bij de behandeling van patiënten, waarbij artsen alleen worden betrokken indien nodig. Luchtbrug is specifiek ontworpen om deze nieuwe workflow te ondersteunen, met begeleiding gebaseerd op onze ervaringen en wetenschappelijk onderzoek.

De beste digitale zorg, zonder winstoogmerk

Onze zorg wordt steeds duurder en het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kosten te verlagen. Bij Luchtbrug streven we alleen naar gezondheidswinst, niet naar financieel gewin, we zijn onafhankelijk van investeerders. Alle inkomsten worden gebruikt voor (door)ontwikkeling en verbetering van Luchtbrug of wetenschappelijk onderzoek. Dit helpt ons om digitale zorg te blijven verbeteren en aan te kunnen bieden voor laag en eerlijk tarief.

Meer weten?

Waar wij voor staan

Lees over ons initiatief en hoe we de toekomst van de zorg voor ons zien.

Ons team

Ontdek wie er allemaal actief betrokken zijn bij Luchtbrug om jou te kunnen helpen.